Λύσεις ψηφιακής υπογραφής

Η εταιρία μας αναλαμβάνει όλες τις διαδικασίες, στο σύνολό τους ( οδηγίες έκδοσης ψηφιακής υπογραφής – Usb token ) προκειμένου να γίνει επιτυχώς η εγκατάσταση και ορθή λειτουργία της ψηφιακής Υπογραφής (το Ψηφιακό Πιστοποιητικό παρέχεται από την πλατφόρμα του Ερμής). Η Ψηφιακή υπογραφή είναι ένα σύστημα που χρησιμοποιείται για την απόδειξη της γνησιότητας ενός ψηφιακού εγγράφου . Μια έγκυρη ψηφιακή υπογραφή δίνει στον παραλήπτη την πιστοποίηση ότι το αρχείο που δημιουργήθηκε ανήκει στον αποστολέα που το υπέγραψε ψηφιακά και ότι δεν αλλοιώθηκε – παραποιήθηκε κατά την μεταφορά. Η ψηφιακή υπογραφή είναι υποχρεωτική για συμμετοχή επιχειρήσεων σε έργα δημοσίου που υπερβαίνουν τις 60.000 ΕΥΡΩ.

Close
Καλέστε μας τώρα!
flag icon