Δίκτυα & Ασφάλεια

Η λειτουργία που επιτελεί ένα δίκτυο είναι η σύνδεση υπολογιστών και περιφερειακών . Για την σωστή λειτουργία ενός εταιρικού δικτύου απαιτείτε η ύπαρξη δομημένης καλωδίωσης με τον όρο δομημένη καλωδίωση χαρακτηρίζουμε μία σειρά Κανονισμών/Προτύπων, Διεθνώς αναγνωρισμένων, που εφαρμόζονται για το σχεδιασμό, τη μελέτη, την εγκατάσταση και την παράδοση ενός συστήματος καλωδιώσεων ασθενών ρευμάτων, για τη μεταφορά όλων των πληροφοριών (δεδομένα, φωνή, εικόνα) . Εκτός από τα ενσύρματα δίκτυα, η ύπαρξη ασύρματου δικτύου θεωρείτε την σημερινή εποχή απαραίτητη λόγω των αναγκών που έχουν δημιουργηθεί για την συνεχή επικοινωνία είτε αυτή είναι μέσο υπολογιστή είτε μέσο άλλων συσκευών ( tablet – smartphones ) . Η εταιρία μας αναλαμβάνει την μελέτη και κατασκευή ενσύρματων & ασύρματων δικτύων για εξυπηρέτηση σταθμών όπως σε μεγάλες αποθήκες, εκθέσεις, ασύρματες παραγγελιοληψίες, εστιατόρια ,beach bar και κοινόχρηστους χώρους.

Εκτός όμως από την ανάγκη ενσύρματης & ασύρματης δικτύωσης το ίδιο σημαντική είναι η ανάγκη για ένα ασφαλές δίκτυο έτσι ώστε να διασφαλίζεται η ασφάλεια των χρηστών καθώς επίσης και η ακεραιότητα των δεδομένων Η έννοια της ασφάλειας Δικτύου Υπολογιστών σχετίζεται με την ικανότητα μιας επιχείρησης να προστατεύει τις πληροφορίες τις από τυχόν αλλοιώσεις και καταστροφές, καθώς και από μη εξουσιοδοτημένη χρήση των πόρων τις . Η ασφάλεια δικτύου δεν βασίζεται σε μία μέθοδο, αλλά χρησιμοποιεί ένα σύνολο φραγμών που υπερασπίζονται την επιχείρησή σας με διάφορους τρόπους , τα πολλαπλά επίπεδα ασφαλείας στο δίκτυό σας εξασφαλίζουν ότι οι πολύτιμες πληροφορίες στα οποίες βασίζεστε για τις επιχειρηματικές συναλλαγές σας είναι διαθέσιμες σε εσάς και παραμένουν προστατευμένες από απειλές . Η εταιρία μας παρέχει λύσεις ( software – hardware ) αξιόπιστες επώνυμων οίκων με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στον τομέα τις ασφάλειας ,reporting και διασφάλισης των δεδομένων.

Καλέστε μας τώρα!