Εξυπηρετητές (server) & Αντίγραφα Ασφαλείας (back up)

Ο Server ή αλλιώς εξυπηρετητής στην πιο απλή του μορφή είναι ένας ηλεκτρονικός υπολογιστής αυξημένων δυνατοτήτων που τρέχει κατάλληλο λογισμικό ώστε να εξυπηρετεί τους χρήστες που συνδέονται με αυτόν για κάποιο σκοπό .
Σε όλα τα δίκτυα που απαιτείται ασφάλεια ανάμεσα στους χρήστες και τον διαμερισμό των κοινόχρηστων πόρων ή εφαρμογών η ύπαρξη ενός Server είναι προϋπόθεση , η επιλογή του κατάλληλου Server είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι έτσι ώστε να αποφευχθούν περιττές δαπάνες και να επιλεγεί ο κατάλληλος εξοπλισμός με βάση τις ανάγκες του εκάστοτε πελάτη .
Η ύπαρξη ενός Server προσφέρει μια σειρά από υπηρεσίες όπως η ασφαλής πρόσβαση των χρηστών Remotely ( VPN ) , η κοινή χρήση φακέλων συσκευών και εφαρμογών (πχ, Erp – εκτυπωτές, σαρωτές κλπ.), ο καθορισμός και η επιβολή πολιτικών ασφαλείας κλπ. . Με τον τρόπο αυτό αυξάνεται το επίπεδο της ασφάλειας του δικτύου και η αδιάληπτη λειτουργία των χρηστών.

Η εταιρία μας αντιλαμβανόμενη την σημασία της διαθεσιμότητας των πληροφοριακών σας συστημάτων, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις επιχειρηματικής συνέχειας ( Encrypted Backup & Recovery Solutions) σε περιπτώσεις όπου η λειτουργία των πληροφοριακών συστημάτων σας διακόπτεται λόγω φυσικών ή άλλων καταστροφών. Τα αρχεία σας είναι από τα το πιο σημαντικά στοιχεία τις εταιρίας σας. Αν χαθούν, ο χρόνος και η προσπάθεια που απαιτούνται για να ανακτηθούν ισοδυναμεί με πολλά χρήματα, τα οποία ίσως δεν θα μπορέσετε να διαθέσετε . Οι λύσεις που παρέχουμε είναι αξιόπιστες , επώνυμων οίκων και ποικίλουν ανάλογα τις ανάγκες του εκάστοτε πελάτη , προσδιορίζονται σε Φυσικά μέσα αποθήκευσης & Cloud ( Nas storage – RDX – Azure – Google ) . Σε κάθε περίπτωση, η επιλογή του μέσου έχει θεμελιώδη σημασία για ένα όσο γίνεται πιο ασφαλές backup. Η κατάλληλη επιλογή εξαρτάται από τον όγκο
των δεδομένα που θέλουμε να διαφυλάξουμε, και την σπουδαιότητα τους.

Close
Καλέστε μας τώρα!
flag icon